Projektmenedzsment

Az Ateron Consulting Kft. előkészítési és megvalósítási szakaszban egyaránt teljes körű, magas színvonalú projektmenedzsmenti szolgáltatást kínál elsősorban víziközművekkel kapcsolatos projektek megvalósítására.

Projekt előkészítés

A projektek előkészítése alapvetően meghatározza a külső források - támogatás, hitel - rendelkezésre állásának lehetőségét, továbbá azok későbbi megvalósításának gördülékenységét, vagy nehézségeit.

Annak érdekében, hogy a finanszírozáshoz az elérhető maximális támogatás igénybe vehető legyen, valamint a megvalósítás során ne merüljenek fel nem tervezett események a projekt előkészítés során elvégezzük:

 • a projektterv elkészítését,
 • az adott témában rendelkezésre álló, bevonható vissza nem térítendő támogatások, és vissza fizetendő hitelek, mint külső pénzeszközök feltérképezését - forrástérkép készítését,
 • a projekt témájától függően a szükséges szakértők (épületgépész tervező, energetikus, építész, környezetvédelmi szakmérnök, geodéta, vizes tervező, oktatási szakértő, programszervező) bevonásával a műszaki-, szakmai előkészítést, ennek megfelelően engedélyes és kiviteli építészeti tervek, gáz, fűtés, elektromos, vízjogi létesítési és rekultivációs tervek elkészítését, engedélyek beszerzését,
 • megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését,
 • a vissza nem térítendő támogatások maximális eléréséhez a projekt optimalizációját.

Projekt megvalósítás

A megvalósítás során projektmenedzseri és szaktervezői, műszaki ellenőri tapasztalatainkra támaszkodva az alábbi feladatok elvágzását vállaljuk:

 • a támogatási szerződés megkötésének lebonyolítása,
 • a projektterv összeállítása, optimalizálása,
 • jelentések elkészítése
  • Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) papíralapon és elektronikusan,
  • Záró Jelentés (ZPEJ) papíralapon és elektronikusan,
 • Megbízóval közösen a KSZ-szel történő egyeztetések (szükség szerint),
 • Megbízó eljárásrendjének megfelelően a képviselőtestületi, vezetőségi előterjesztések előkészítése,
 • Megbízott, mint Kedvezményezett
  • projektre vonatkozó (nem közbeszerzésköteles) tevékenységeinek, szerződéseinek előkészítése, szerződéseinek követése,
  • közbeszerzési eljárás előkészítése, közbeszerzési szakértővel való együttműködés,
  • szerződéses partnereivel való kapcsolattartás, feladatok összehangolása, partnerek irányítása,
  • képviselete, a projekt megvalósításában résztvevők – kivitelező, műszaki ellenőr, beszállító, alvállalkozó, tervező, hatóságok, KSZ - előtt,
 • a Projekt megvalósításának operatív irányítása,
 • időközi és záró kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása,
 • a KSZ helyszíni szemléin a pályázó képviseletének ellátása.

projectmanagement

Copyright © 2016 Ateron Consulting Kft. All Rights Reserved.